Fiskalen printer se vr shha ot nas

Какво точно е чиния за определяне на фискален принтер и коя е наистина посветеността на тази машина? Нека започнем да мислим за това и да опознаем тази тема малко.

Най-общо казано, финансовият принтер е преди всичко устройство за записване на приходи, което е резултат от продажбите на дребно. Тази регистрация се извършва за данъчни цели. Става въпрос за т.нар Данък върху дохода и с ДДС. За да може фискалният принтер изобщо да се използва за споменатата цел - в сътрудничество с буквата на закона - трябва задължително да бъде одобрен.

За разлика от касата, фискалният принтер не може да работи напълно самостоятелно. Трябва да е свързан с компютър. Дейността на тази институция е регистрацията и отпечатването на разписки. Тук и по повод да споменем, че фискалният принтер е част от така наречените компютъризирани системи за продажби. За случая можем да споменем тук POS кеш. Също така трябва да се погрижим за това, че за да регистрираме разписка на фискален принтер, можем да вземем всяка - в моя ум - компютърна програма, която умело може да контролира принтера чрез RS-232 или USB интерфейс. Скъпо е, че програмите, които използват финансови принтери, не трябва да бъдат хомологирани. Междувременно комуникационният протокол е широко отворен. Наличието му може да се види на стените на уебсайтовете на производителите на принтери.

Нека ви припомним, че всеки продавач - какви приходи са повече от пределно допустимата стойност, определена от НБ Министерството на финансите - е длъжен да регистрира продажбите на дребно и да предостави последната фискална сума или фискален принтер.

Без съмнение фискалният принтер отпечатва специфични фискални касови бележки за клиентите. Това не е всичко. Защото той отпечатва и ги насочва към контролната ролка (т.е. квитанции. Те са предназначени за архивиране. Разбира се, отпечатаната разписка трябва да бъде - и след това точно след продажбата - дадена на клиента. От своя страна копията, написани на контролни ролки, трябва да бъдат отгледани от самия продавач. Това е точно пет години. В същото време си заслужава да се има предвид фактът, че от няколкото години, които се очакваха, съществува електронно копие на печатни материали. Веднага след отпътуването на всеки ден от продажбата, потребителят е длъжен да изпълни на касата т.нар дневен отчет - фискален.