Jpk kasov aparat

Изучаването на всички договори за касови апарати съществува в нашето - и не само полското - правно задължение. Всяка транзакция, дори и най-малката, трябва да бъде запълнена с пари в брой, защото изисква плащане на ДДС.

Когато купуваме касов апарат за нашия склад, тази покупка зависи от специална услуга, която създава задължение да се събудим с нашия касов апарат. Касови апарати в Краков е поле, където можете да закупите всяко фискално устройство, най-подходящо за конкретна индустрия. & nbsp; Служителите на такъв & nbsp; магазин и сервиз & nbsp; имат право да променят размера на ДДС, програмиран в касата, когато съответните разпоредби, според които размерът на данъка се променя. Само оторизиран сервиз може да направи промени в касата.

Flexa Plus New

Касовият апарат е просто обикновено оборудване, което може да се повреди, така че всеки, който извършва търговска или сервизна дейност и е касов апарат, трябва да знае правилата за създаване с грешен касов апарат. Трябва да се знае, че е повреден касов апарат колко лесно се поправя, независимо от последната причина за повредата и как тази повреда идва при по-нататъшното функциониране на магазина. Това е доказателство, така че принтерът е повреден, така че върху разписката се отпечатва само част от текста. Вероятно обаче, непълната разписка ще живее сега, за да може данъчната служба да издаде билет на компанията, която го е издала!

Следователно, щом наблюдаваме повреда в касата, не трябва да я поправяме индивидуално. Повредените пари трябва временно да бъдат изключени от книгата на магазина и да се използва различен активен касов апарат, а при липса на успех - затворете магазина, докато устройството не бъде поправено. Поради факта, че отказът на касов апарат може да спре работата на целия магазин, услугите на касовите апарати работят много ефективно и се опитват да отстраняват неизправностите редовно или възможно най-скоро. Така че, след като открием някакви дефекти в работата на касовия апарат, не трябва да го използваме, за да го ремонтираме у дома - трябва да се обадите на услугата и да се натъкнете на пристигането на сервизен техник, или сами да вземете парите в обслужващия апартамент, разбира се, след като сте го изключили за безопасност. Трябва да проведем такива процедури възможно най-лесно, за да може решението да бъде вече поправено и да можем да върнем касата от работа.