Kasov aparat za uslugi

Всеки предприемач с директен касов апарат ежедневно се бори с други проблеми, които ястията също могат да генерират. Както всяко електронно оборудване, касовите апарати не са независими от дефекти и понякога се разпадат. Не някой собственик на компания знае, че по всяко време, когато работи с касов апарат, той трябва да има второ такова устройство - сега поради отказ на този ключ.

Eron Plus

Липсата на резервен касов апарат elzab по време на по-нататъшна продажба на продукти или услуги може да доведе до налагане на санкции от данъчната служба, тъй като това ще предотврати списъците за продажби през периода на отказ на основното устройство. Документите, съхранявани заедно с касата, трябва да включват книжката за обслужване на касите. В този факт не само се въвеждат каквито и да е ремонти на устройството, но има и данни за фискализацията на касовия апарат или промените в неговата памет. Сервизната книжка трябва да съдържа и уникалния номер, който е даден в касата от данъчната служба, името на фирмата и адреса на помещенията, в които се взема касовият апарат. Всички тези данни са необходими в случай на данъчни проверки. Всякакви промени в паметта на касовия апарат и неговия ремонт са в съседство със задачите на специализирана услуга, с която трябва да бъдат подписани всички предприемачи, използващи касови апарати. Какво много - трябва да информирате данъчната служба за всяка промяна на техника на касата. Продажбите на касови апарати трябва да работят непрекъснато, защото за да успеете да попълните паметта на касовия апарат, трябва да замените паметта с друга, като не забравяте да четете паметта. Четене на паметта на касовите апарати, които съществуват - по подобен начин при нейната промяна, извършена, но само от упълномощен орган. Освен това това нещо трябва да бъде завършено в присъствието на служител на данъчната служба. Отчитането на паметта на касовия апарат се състои от подходящ отчет, копие от което само по себе си достига до данъчната служба и нов за предприемача. Той трябва да поддържа този протокол в съответствие с други документи, свързани с касата - неговата процедура може да повлияе на налагането на наказание от службата.