Kasov elzab mini tsena

Всеки предприемач, който е частно име на фискални касови апарати всеки ден с други проблеми, които тези устройства могат да генерират. Както всички компютърни устройства, касовите апарати не са свободни от решения и понякога се развалят. Не всеки собственик на бизнес знае, че във всеки момент, когато регистърът се премества с помощта на касов апарат, той трябва да бъде друго такова устройство - в момента за отказ на основния.

Липсата на резервен касов апарат за продажба на продукти или помощ може да доведе до налагане на санкции от страна на данъчната служба, тъй като това ще попречи да се наруши писмото за продажби, когато основното устройство се прекъсне. Документите, съхранявани в касовия апарат, трябва да включват сервизна книга за фискални каси. В този смисъл не само всички ремонти на устройството са завършени, но има и данни за фискализацията на касовия апарат или за размяна на неговата памет. В служебното изкуство се въвежда и уникалният номер, който е даден на касата от данъчната служба, името на фирмата и адреса на помещението, където се обработва касовият апарат. Всички тези бележки са необходими в случай на данъчни проверки. Всички железници в съзнанието на касата, както и техният ремонт се придържат към дейността на специализирана служба, с която всеки предприемач, използващ касови апарати, трябва да има сключен договор. Нещо повече - трябва да информирате данъчната служба за всяка промяна в обслужването на касата. Продажбите на фискални суми трябва да завършат с непрекъснато създаване, затова при успеха на попълване на паметта на касовия апарат, трябва да се обмени мнение за другия, като се помни в същото време за четенето на паметта. Четенето на паметта на касовия апарат може да представлява - също и когато се извършва ремонт, но и само от оторизиран субект. Освен това работата трябва да бъде завършена в присъствието на служител на данъчната служба. От четенето на фискалния касов апарат се подготвя подходящ протокол, единият от които се предава на данъчната служба, а друга - на предприемача. Той се нуждае от този протокол за съхранение в съответствие с другите документи, свързани с касовия апарат - неговата вина може да доведе до налагане на наказание от страна на службата.