Kasovi aparati

Касовият апарат, известен като касов апарат, като автомобил, трябва периодично да се преразглежда. В настоящия случай обаче това преразглеждане трябва да бъде постигнато не по-късно от две години след неотдавнашния преглед или фискализация. Проверката на касовия регистър на цената в Краков варира от 100 PLN до 200 PLN с достъп.

Задължението за преглед на касовия апарат произтича от здравословни правни актове. Правното основание за двугодишния период на прегледа на финансовия касиер е § 7, ал. 1 точка 6 във връзка от § 16, ал. 1 от Наредбата на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г. относно условията за ползване на касови апарати. Съгласно предположението и пряко с разпоредбите на чл. 61 § 3 от Наказателния кодекс, неизпълнението или ненавременното извършване на преглед на касов апарат се счита за неправилно счетоводство и може да доведе до глоби за данъчни нарушения. Все пак една по-евтина опция за всеки двегодишен преглед е всяка година. Предоставяйки преглед на касовите апарати, трябва да се погрижите да определите подходящото време, което се състои от Данъчния кодекс. Заедно с чл. 12, ал. 3 от този закон, времето, описано през май, минава с датата на този ден в днешния месец, който съответства на първия ден от датата, и ако няма такъв ден в текущия месец - текущия ден от този месец.

Задължението за наблюдение на датата на проверка на регистрационния касов апарат се основава на лицето, което е обсъжданият фискален касов апарат. Собственикът трябва да информира сервизния техник за необходимостта от такова преразглеждане в рамките на две години от тази проверка. Служителят на касата, в срок от 5 дни от датата на фискалното уведомление, изготвен от потребителя, трябва да извърши задължителна техническа проверка на касовия апарат (§ 31, раздел 4 решение в касовия апарат.

Прегледът на техническото състояние на касовия апарат трябва да проверява преди всичко състоянието на всички чекови пломби, състоянието на жилището, четливостта на фискалните документи, работната програма, коректността на работа, състоянието на паметта и състоянието на батериите.За да се избегне излагането на санкции от страна на данъчната служба, данъкоплатецът трябва да следи датите на проверката на касовия апарат.