Kasovi uslugi

Всички данъкоплатци, които са задължени да регистрират продажбата на материали и услуги чрез касов апарат, са наясно с настоящето, колко подробни изисквания по отношение на работата на обсъжданите устройства трябва да бъдат изпълнени. Едно от тези условия е необходимостта от извършване на периодична техническа проверка на касовия апарат. На какво се отнася и кога трябва да се извършва? Какво представлява фискалният касов апарат и техническият преглед? За това по-долу.

Заедно с Закона за ДДС, касовите апарати трябва да подлежат на периодични технически проверки. След тази дата този момент е разширен. Такова преразглеждане се извършва с добро обслужване. До 1 декември 2008 г. са използвани технически проверки на касовите апарати за годишен период. В паметта на действащите в момента правни актове, касовите апарати трябва да подлежат на технически преглед на всеки две години от фискализация или от последния преглед. Ако данъкоплатецът не изпълни такова изявление, той може да подлежи на санкции. Това включва, например, налагането на глоба на данъкоплатеца за фискални нарушения, тъй като положението, при което касовият апарат не се подлага на периодично преразглеждане, се използва като неправилно съхраняване на книгата. Такава обосновка произтича от точка 61 § 3 k.kš.Възниква въпросът за чиито ръце е да се помни за подобен преглед? Разбира се, охраната на момента в настоящия случай се придържа към данъкоплатеца, а не към сайта. Собственикът на касата Novitus delio трябва да уведоми службата за такава необходимост на съответната дата за преглед. От своя страна служителят на билетен кабинет, в съответствие с § 31, ал. 4 решения в касовите апарати следва да извършат задължителна техническа проверка на касовия апарат в рамките на 5 дни от уведомяването.Данъкоплатецът трябва да помисли и за факта, че неспазването на срока за задължително разглеждане на касовия апарат води до необходимостта от връщане на обезщетението от службата за покупка. На данъкоплатците се налагат такива санкции, които в тригодишния сезон от датата на започване на вписването на продажбата на стоки / услуги, не сме достигнали до съответната техническа служба своевременно от съответната служба.В обобщение, заслужава си да припомним, че само потребителят е отговорен за запазването на датата на проверката.