Lezajsk standarti ohel na tzadik elimelech

Nieszerny Leżajsk съществува в изключително значима позиция за хасидимите от цял ​​свят. Всяка година те свързват познати пергрегации, чийто основен финал е гробницата на цадик Елимелех. Разбира се, tzadik Elimelech се случи, че Leżajsk залепи един от най-важните центрове на завръщането на хасидите на собствените си почви. Охелът на tzadik Elimelech е стол за привърженици на мозаизма, един от най-важните анахронизми, който не може да се пропусне по време на експедиции в центъра. Първоначалният, тежък охел е стоял на дъното на tzadik през 19 век. Че не успя да оцелее във Втората транснационална полемика, плюс понякога непознати за евреите години на окупация. През 1940 г. съвременният охел е посредствен от Fryców, докато на неговото местоположение е изложен охел. Да подчертая обаче, че matzevah, видян в неговите достойнства, се оказа впечатляващ. Той остава запълнен през 1870-те. По време на пътуването до гробницата на tzaddik Elimelech понякога човек трябва да уреди извинението за картите, които правят Хасиди. Тези петиции са обърнати към tzadik, който те заснемат тук от бъдещите краища на света.