Ot konsultatsiyata v sulejow

За тези мадами, които решат да се наситят с гледката на перфектни антики по време на зареждането в Полша, Sulejów определено ще изрази съответната си територия. Понастоящем една от най-популярните агломерации в района на Лодз, чийто сезон се дава много свободно от ентусиасти на средновековната форма. Какво им вика тук? Просто подходяща реликва, която е църквата на Пресвета Богородица и Св. На Томаш Kantuaryjskiego. В настоящата църква има някои сувенири, които следват цистерцианците на полевия етаж, а архитектурната й тактика към днешния ден радва ентусиазма. Всеки един от най-важните паметници на Цистерцианския път в Полша, освен това стандарт, на който трябва да се гледа внимателно с истинност. През 1986 г., след значително обвинение, цистерцианците задържат гражданина на ордена, с когото успяват да дойдат тук, да разговарят с материалите на църквата и в действителност получават щедро подходящи съобщения по неговия мотив. Интересно оборудване на религиозния интериор, сградите на монасите, докато праисторически останки, с които човек може, следователно, да бъде управляван донякъде в някакъв момент - следователно добавя, че гостоприемството в споменатото място ще бъде заради всички нас нестандартно изживяване.