Pompa yonos pico

Буталната помпа е същата за възвратно-постъпателното движение на работното тяло. Тази помпа е един от най-често използваните инструменти в сектора. Помпите са устойчиви на замърсяване на изпомпваните течности.Този инструмент вероятно може да създаде различни видове захранване. Вероятно живеят захранвани от електричество, сгъстен въздух, дизел или хидравлични.

Буталната помпа се използва в стационарни или дълготрайни инсталации за отчитане. Моделите отговарят на данни за неща във всеки въздух, както и полупотопени или потопени.Във всички изстрели, помпата е депозирана с:-цилиндра (в нея се интересува тълпата,- затворен (засяга течността в камерата,- пръчката (движи буталото,- смукателен клапан (автоматичен - позволява всмукване на течности при повдигане на буталото, затваря се автоматично при падане на буталотоклапан (автоматичен - позволява изпомпване на течността при спускане на буталото, автоматично се затваря при повдигане на буталото,Помпата има много предимства, тъй като има възможност за голяма промяна в работните натоварвания, изпомпване на течности с голям вискозитет, изпомпване на течности с нисък вискозитет, а постоянното представяне също не изисква изливане. Неговите решения са високи експлоатационни разходи и ниска ефективност.Помпата за изобретението на вихровата помпа е най-често използваната помпа в техниката. Днес задачата му е леко намалена, но все още има места, където тя се препоръчва или дори е необходима.Буталната помпа е предимно полезна в архитектурата и нечувствителна към механични повреди. Леснота на промяна е възможно предимство. Където харчим за ефективност, можем да компенсираме процедурата, която да изисква скъпа услуга в случай на неуспех.Ако не разбираме каква помпа можем да използваме, лесно можем да използваме бутална помпа, има последен добре доказан дизайн, който може да се справи с него.