T nka mashina za ryazane

Всички типове са прекрасни. В обществото ние сме група, част от общоприето цяло. Ние се идентифицираме с някои прилики, общи идеи в отдалечена област на живота, ние сме свързани с една и съща култура и история. Това не означава, че всички ние имаме същото. Група от служители е различна група, която е система от непоправими, напълно отделни единици. Всяка от компаниите има по-голямо или по-малко влияние върху цялостното функциониране на общността, като всяка част от училището по-малка или по-голяма допринася за обмена на историята на цялото семейство.

Всички те са колекция от отделни личности, които въпреки че имат някои общи черти, обикновено могат да бъдат определени като система от общоприети етични и работни стандарти. Но какво да правим успешно, когато хората, които се разделят на диаметрично поведение, се появяват в група? Какви са те? Може ли разликата в този случай да се счита за положителна опция?

Хората, които не могат да изпълнят общоприети количества и са добре в обществото, се наричат подчинени на личностни разстройства. Има много начини, описани от изследователите на личностното разстройство, но те могат да имат няколко общи характеристики. Оказва се от последното, че хората, които са хора, ще бъдат:

дълбоко вкоренени и утвърдени поведенчески модели, чийто ред е лесно невъзможен, без смисъл, до позицията, в която ще бъде намерена дадена единица,ниска гъвкавост на отговорите на широки обществени и извънредни ситуации,голяма или голяма разлика в контакта с нормите, общоприети от дадена култура,субективно свързани с страданията или трудностите при постигането на целите на живота.

Както можете да видите, всички корекции в човешката душа се извършват на дата, когато човек спира с дадено същество, което самостоятелно разглежда и изпълнява своите възгледи, а след това по време на юношеството. Поради това, разстройствата на личността са трудно създадени в ранното детство. Не всички разновидности на личността от групата означават възникващи или вече създадени нарушения на личността. А тези, които не се лекуват, могат да причинят не само липса на адаптация в обществото, но и големи последици, защото не е необичайно жените, които са оставени с личностно безредие, да извършват престъпления или да вземат живота си несъзнателно.